Reportáž 1:"Dobří holubi se vracejí"

Reportáž 1

V roce 98 jsme měli asi vrchol úspěchů se starou linií esptovsko-vanbruanskou a fabrovskou bandou.

Dodnes tyto holuby máme a samozřejmě jsou doplňováni jinou krví, dříve Wanroy, pak jsme naši „03“ linii doplnili Verhelleny od našich přátel M+M Polášků. 

V současné době do těchto holubů připařujeme houževnatou dynastii  Fabry x H.V. Riel rodinného klanu. Dvořáků.  

Další velkou posilou jsou holubi Norman a Vandenabele od přítele Ing . Novotného Jar., od těchto výše popsaných holubů si slibujeme, že nám pomohou oprášit zašlou slávu na dlouhých tratích. Přesto jsme za tuto dobu vychovali několik holubů,  kteří se na DT prezentovali úspěšně např.  02-0254-888 , 03-0254-104 , 06-0254-718 a tím nej je

05-0254-486 olympionik   Poznaň 2011, 1.místo v ČR kat. E kf.19,22    2010.

   V témže roce 98 jsme druhým rokem zkoušeli budovat holuby na krátké a střední tratě, kteří  měli být konkurence schopní těm soupeřům, kteří na holubnících už takové holuby měli.

Naše volba padla na v tu dobuv českých poměrech velmi známou Máchovskou páru č.1 , Simbartlovské –Hartogs x Boxtel a  holuby Raškakrve  K. v. Berg, ale i jiné jedince, kterýmv žilách kolovala krev holubů  JANSSEN. V tuto dobu již na našem holubníku byl základ holubů,který doceňujeme dnes.

 Základní holubi pro krátké astřední tratě chovu   bří. Uherků

  •   94-28 – 84 mp.  Olymp. Mácha  bratr „Končáka“ vítěze Olympiády Utrecht95  kat „B“    linie Meulemans Kadet x dcera Pár č. 1
  •      94-28 – 276 mp  He dcera  „Kapitána“ 
  •       92  S 164192mp  H  Atalovič  Mich.  linie Raška- K. Vd. Berg
  •        96-028-238 kpt He „Kutřenka“  superchovná od př. Kutry Jos. v této holubičce a její polosestře  „ 98 -034-3118 „ kpt  je 75 % pára č. 1 Mácha a 1161 Klak

Prvním velkým „Esem“  potomkem těchto holubů  je AFRIČAN 97-031-11077, účastník Olympiády JAR 2001 (164192 x 276 ), který je dnes stálev chovu. Velmi užitečně se v chovu prosadily sestry 11045 , 11046. Obzvláště  He 11046 v páru desetiletí z holubem

DV  99 01854 361 linie de Klak  Witoger65.  V současné době mámev chovu 8 potomků tohoto páru a několik dalších jedinců je na holubnících našich přátel, nejsilněji  u Varmuže Ant.a Martina cca  4 ks. Mnoho synů cca 10 dokázalo letět  1. cenu, někteří opakovaně.

  Výrazným způsobem se chovu projevila páření holuba  „84“ na holubice „276“  „238“ „3118“ a nezapomenutelné je páření „84 x NL 91 – 2935289 Ebberska lin.Meulemans“

Potomci tohoto páru „14231“  „14080“ a He 2700 a dále jejich potomstvo patří v různých obměnách z výše popsaným k naší základní linii  bří  Uherků - Janssen Meulemans Berg.

 Jsme si vědomi skutečnosti, že chovatel musí stále hledat nové a nové kombinace a samozřejmě také nový kvalitní holubí materiál.  Tak jsme do našeho chovu pořídili od př. Rodra Pavla v r. 2003 potomky org. De Klakholubů linie „613“ těmi byli NL  03 – 1697450 „Velký klak“     1697448   „Malý klak“    1697446 „Klačka“.

Později jsme darem dostali bratra „Mr. Paco“. Tito jedinci  výborně sedli do linie Máchovských jedničkových holubů, ale taky do jiných janssenskýchlinií, např.  Smeulders DV  98 -05077 812 H  a 835 He   linie General a „02“ dále již dříve uváděný DV 99 01854 361 , jeho bratr 362 , dále DV 99 01854 360.   Tyto holuby nám již dříve zprostředkoval u německých chovatelů pánů   Rohowského a Bauera př. Gomolák.

V roce 2004  do našeho chovu bratr přinesl novou jinak koncipovanou krev  holubů HERBOTS  z chovu Ing. Chytila . Těmito posilami jsou synové „298“ a později pak potomstvo  He dcery Numb 2.  „670“  a linie Atilly.  

Ve stejném roce jsou do chovu opětovně doplněni jedinci od Máchů a poslední doplnění z Olympie krve pár č.1 se datuje v r. 2011  synové „400“.V průběhu let jsme si vyměnili několik kusů i z Pepikem Kutrou a nutno poznamenat, že tito jedinci jsou posilou.

     Poslední roky se snažíme do chovu více zařazovat naše nejlepší závodníky, kteří jsou potomky patnáctiletého úsilí a formování našeho chovu těchto středotraťařů a zaměřujeme se na skupinu, která je schopna vítězit na vzdálenostech  300 – 600 km . Náš názorje že při snižování členské základny to budou tyto tratě, které nás budou spojovat.

 

NNěkteré z našich výsledků posledních pěti let a původ několika úspěšných holubů:

 

-  97 031 11077    „Afričan“ Olymp.  JAR 2001     

-  00 0254 137      Olymp. Porto 2005    vnuk „84“ ,

-  03 0253 423     Olymp. Oostende 2007     Schali DV 485 Janss x  K. Vd. Berg x 84

-  03 0254 106     Olymp. Oostende 2007   Fabry ,  kat   Standard

-  06 0197 103     Olymp.  Poznaň 2011    vnuk „298“ a „670“  původ Ing. Chytil – Herbots

                              Kat.Standard

-  05 0254  486    Olymp. Poznaň  2011    původ Dr. Arnošt   Esptbru. x Wanroy

-  07  0253 150    Olymp.  Nitra 2013     je synem 06 0197 103 xvnučka 84   04- 0254 - 1161

                                                                  Jejímatkouje„Klačka446“

-  06 0254  805     za život 50 cen přes 14000 km ,    je synem „Velkého Klaka x dcera 84“

-  06 0254  735     za život 46 cen přes 14000 km     jebratrem  805

-  05 0253  88       1. Eso ČR ročáků  2006   je vnukem 84 a „Malého Klaka 448“

-  11 0254  1116    7. Eso ČR ročáků  2012   je vnukem 84 a  Chytilové „298

 

MistřiOS.   2009, 2010, 2012

 

Rok 2012 zatímpro nás nejúspěšnější  jak v soutěžích, tak i  umístněním jednotlivých holubův kategoriích:

-   3. místo ČR  KT

-   6. místo ČR  ST

-   7. místo ČR roční

-   5. místo ČR  GM

 

Do roku 2007 jsme vedli s bráškou každý svůj vlastní holubník co týká závodů, chovnou část sezony a konzultace v týdnu mezi nasazováním byli společné, ale v sobotu si musel  poradit každý sám doma na holubníku. Zajištění všeho potřebného pro našeho  společného koníčka vždy si bere na  starost bráška, což byla a je pro mě  velká pomoc . Od roku 2008 pracujeme  v týmu na jednom holubníku a tady jsmeoba dva doma .

Naše chovné zařízení se rozrostlo o nový  holubník na zahradě a voliéry pro  vdovy.   

Některé naše postřehy, které nám vloni dle našeho názoru pomohly k dobrým výsledkům:

- nastavení krmného režimu v únoru po prvním páření, podávání základní směsi (lehké)  i v krmení v určitém procentu v závodech

- ponechání závodníků – vdovců na holubnících, předešlé tři sezony jsme je dali do voliér

- usazení mlaďochů na budníky  ihned po  závodech holoubat

-v podávání doplňků a různých preparátů v závodní sezoně se držíme zásady „míň je víc“  a pokud je holubům potřeba pomoct, tak to chovatel musí vycítit z projevu svých  svěřenců, pokud se jim věnuje, tak pozná kdy je ten vhodný okamžik

 - pokud se pracuje v týmu, tak je nutné rozdělit činnosti  a tyto dodržovat a navzájem si důvěřovat  a  takzvaně si  nelézt do  zelí

Je ještě spoustu věcí  kolem holubů, o kterých  je  možné psát. Holubařina  je nádherná tím, že  je to  práce  z živým tvorem  a  výsledek se  pozná  a dá  se  hodnotit většinou až za  několik let.