Článek ve zpravodaji:"Dobří holubi se vracejí"

Článek ve zpravodaji

Výňatek z časopisu "Poštovní holub" 04/2012

Miroslav Uherek - titul k padesátinám

autoři článku:

Antonín Polívka, Ing. Jaroslav Novotný

Mladý, úspěšný chovatel Mirek se narodil 25.10.1962 v obci Kněžpole nedaleko Uherského Hradiště. Holubářem je už od svých 6-ti roků. Holuby choval až do roku 1981, kdy nastoupil na základnívojenskou službu.  Znovu se vrátilk chovu poštovních holubů v roce 1986. Od roku 1991 holubaří společně se svým bratrem Zdeňkem. Právě díky Zdeňkovi se při společných návštěvách seznámil s předními chovateli té doby Dr. Josefem Arnoštem, Vladimírem Vybíralem, ing. Horymírem Březinou. Boleslavem Novotným, a celou řadou dalších předních chovatelů. Pozorně naslouchal jejich názory na chov a závody poštovních holubů, což mu v budoucnu velice pomohlo při vlastním rozhodování.

V sobotu 13. října oslavil společně se svými kamarády holubáři, krásných 50 roků. Kněžpole je známá holubářská obec, vždyť z ní je i letošní mistr Oblastního sdružení Uherské Hradiště, chovatelský tým bratrů Zdeněk a Miroslav Uherkovy. V Kněžpolské organizaci, kde je celkem 23 chovatelů je Mirek jedním z nejmladších.

Rozsáhlé chovatelské zařízení mají ve dvoře rodinného domu. Při prohlídce jejich chovatelského zařízení, které je velice pěkně řemeslnicky provedené, je na první pohled jasné, že se tu nic neponechává náhodě. Zajímavé je pojmenování, holubníků, starý holubník se jmenuje kamenný a nový holubník se jmenuje dřevěný podle materiálu, ze kterého jsou postaveny. Velice dobře se v tom orientují při určování kde který holub je. Holubářský tým je to skutečně úspěšný, vždyť za poslední roky získali 4 x titul mistra oblastního sdružení Uherské Hradiště. Pravidelně reprezentují oblastnísdružení Uherské Hradiště na Celostátní výstavě, několikrát reprezentovali Českou republiku na Olympiádě a poslední době i na Středoevropské výstavě, jak v kategoriích Sport, tak Standard. Dosáhnou takového úspěchu v největším Oblastním sdružení České republiky, které má 220 členů, to už vyžaduje skutečné široké holubářské znalosti a především tvrdou každodenní práci kolem holubů. Kvalita holubů je samozřejmostí, bez té by se nedalodosáhnou takových výsledků. V neposlední řadě je třeba mít i dobré rodinné zázemí a pochopení pro tohoto časově náročného koníčka, a to v rodinně Mirek má. Je třeba vzpomenout i Mirkovu funkcionářskou práci. Již celou řaduroků je výcvikářem oblastního sdružení Uherské Hradiště. Byl jedním z prvních funkcionářů zakládajícího se Moravskoslezského sdružení. Při pořádání Celostátních výstav v Hluku je vždy členem organizačního týmu. Vždy ho vidíme tam, kde se něco holubářského děje.

 Při příležitosti jeho padesátin jsme Mirka požádali, aby se o svoje chovatelské zkušenosti podělil s čtenáři našeho Informačního zpravodaje.

Co předcházelo letošnímu titulu mistra Oblastního sdružení Uherské Hradiště.

Letošní závodní sezona byla pro nás pokud se týká dosažených výsledků jednou z nejúspěšnějších, ať už se jedná ocelostátní soutěže, nebo dosažené výkony jednotlivých holubů. Dopomohl  k tomu i rok 2011, kde dosažené výsledky nebyly podle našich představ. Hned po skončení závodů holoubat 2011 jsme vyřadili několik starých holubů a závodní tým doplnili mladými samečky. Přes zimu jsme společně se Zdeňkem všechno analyzovali, probrali jak závodit, zda na suché vdovství, nebo mokré vdovství, či to nějak kombinovat, zda jsme krmili správně, zda bylo dobré v letech 2009, 2010 a 2011 vdovce odstranit z jejich holubníků a zase je tam vrátit před pářením, a připravili jsme sena závodní sezonu 2012. Výsledkem těchto našich debat asi jsou dobré výsledky letošního roku. Doplnění ročáky hned po skončení závodní sezony se ukázalo jako velice dobré, protože si mladí samečci přes zimu dokonale zvyknou na budníky a jarní páření je bez problémů. V letošním roce jsme holuby v polovině února zapářili, nechali jsme je sedět zhruba 10 dnů na vajíčkách. Po těchto 10 dnech, i když samozřejmě ne všichni nasednou současně, jsme vajíčka odstranilia holuby rozdělili podle pohlaví. Protože páříme ve stejném termínu jak holuby na krátké a střední tratě, tak holuby dlouhotraťové, máme možnost některávajíčka od špičkových závodníků na krátké a střední tratě podsadit poddlouhotraťové holuby, a odchovat si z těchto holubů holoubata. Podruhé páříme vdovce tak, aby při prvním nácviku oblastního sdružení byli nasazeni užjako vdovci. V letošním roce to bylo 1. dubna. Vdovce necháme nasednout apo zhruba 10 dnech jim vajíčka odebereme. Závodíme klasickým vdovstvím.

 Jak proběhla letošní závodní sezona.

V závodní sezoně, protože jsme tým, tak máme předem rozdělené úlohy, ať už se týká krmení holubů, přípravy holubů,určování závodního týmu na jednotlivé závody a všechno to co s chovem holubů a závody souvisí. V závodní sezoně začínám ráno v 5.00 hodin,vypustím vdovce k rannímu proletu, po skončení proletu vdovce ošetřím av 7.00 hodin odcházím do zaměstnání.

To stejné, až na ten odchod do práce, se opakuje večer. Všechno ostatní, péče o holoubata, vdovy, holuby ve voliéře, je na Zdeňkovi. Takto rozdělené úlohy jsme dodržovali po celou letošní závodní sezonu. Vdovce krmíme spíše lehkou směsí, kterou si sami namícháme z dostupných vysoce kvalitních zrnin na našem trhu. Při posuzování kvality zrní dbáme na to, aby zrní tak zvaně zvonilo. Snažíme se, aby ve směsi bylo co možná nejpestřejší množství různých druhů zrnin. Touto směsí jsou vdovci krmeni již před závodní sezonou, takže jsou na ni zvyklí. Takto krmíme i na začátku závodní sezony. V průběhu závodní sezona do této směsi přidáváme jen v malých dávkách krmné směsi od Versele Laga, Super dieta, Energi, Drapa akvalitní kukuřici. Krmíme klasicky, ze začátku týdne lehčí směsí, potom kvalitnější směsí. Složení krmiva se řídí předpokládaným počasím a s tím spojenou obtížností závodu. Všechno každý den společně se Zdeňkem probíráme a společně se domlouváme na konkrétním postupu před každým závodem.  Vdovce krmíme do společného krmítka. Krmeníje u vdovců základ úspěchu. Pravidelně vdovce vždy ve čtvrtek vyvážíme cca 50 km. Cíleně jsou vypouštěni vždy za Buchlovskými kopci Ve středu večer je dáme do boxu a ráno je Zdeněk vyveze. Toto děláme po celou závodní sezonu. Motivace vdovců před nasazením,otevření budníku, otočení misky, ukazování holubic a dálka pobytu s vdovcem, to je všechno individuální záležitost povahy jednotlivých vdovců, tady je rozhodující cit chovatele a znalost  jednotlivých holubů.

 

Jak udržujete holuby v dobrém zdravotním stavu.

Před závodní sezonou proléčíme holuby vždy poporadě s veterinářem. Vakcinujeme Pseudomor v lednu, Salgen když holubi sedí na prvních vajíčkách. Nejsme příznivci antibiotik, takže antibiotika ne. V průběhu závodní sezony namletý česnek a cibuli na krmivo, posypatpivními kvasnicemi. Jinak trichomonády, Metrozol, Ronidazol, BS od de Werta,zhruba po 3 týdnech, dýchací cesty Bronchoxan tak jak cítíme, že je třeba preventivně poléčit.

 

Dnes je celá řada dostupných prostředků, a jejen na chovateli, který z nich použije. Není žádný recept, žev pondělí to, v úterý něco jiného a ve středu zase něco jiného. Je nacitu chovatele a znalosti svých holubů jak postupovat. Všechny cesty vedou do Říma, jenom se nesmí přehánět. Máme názor, že pokud je třeba holuby v závodní sezoně léčit, tak je zpravidla po závodní sezoně. Dnes je samozřejmostí dostatek gritu na holubníku a podávání různých vitaminových prostředků, kterých je na našem trhu dostatečný výběr, stejně tak je to i u nás. Čistota na holubnících, je snad samozřejmost. Pravidelná koupel každý týden. 

 Kolik odchováváte holoubat a jak s nimi pracujete.

Holoubata budoucnost chovatele, podle této zásady se řídíme. Holoubat si ponecháváme kolem 90. Jsou to holoubata jak z voliéry, tak od našich špičkových závodníků. Dostávají všechno to co potřebují, aby se z nich stali v budoucnu dobří závodníci. Koncem května a začátkem července vakcinujeme proti pseudomoru. Trichomonády preventivně proléčujeme Ronidazolem, Metrozolem a nebo BS od de Werta. Zvláště u holoubat je třeba dbát na dobrý zdravotní stav. Naše holoubata mají volný prolet celý den. Jsou vypuštěna po raním proletu vdovců. Dostatek sluníčka a pobyt na čerstvém vzduchu jim velice prospívá. Před večerním proletem vdovců jsou svolána na krmení do holubníku. Je důležitá i pravidelná koupel, holoubata ji mají velice rády. S holoubaty absolvujeme celý závodní program holoubatv rámci Oblastního sdružení. Po skončení závodů holoubat a po skončení pelichání, provedeme výběr těch, které si ponecháme na našem holubníku. Dosažená výkony holoubat v závodech nejsou pro nás rozhodující. U holoubatposuzujeme původ, stavbu těla, výraz, holoubě nás prostě musí nějak oslovit.Samozřejmě, že dbáme i na udržení typu Uherkových holubů.